Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Azud de Ojós

Embassaments

Embassament d'OjóS (Azud)

A continuació s'inclouen les principals característiques de l'embassament i la seua presa:

Vista des d'aigües baix de l'embassament i presa (azud) de Ojós
Vista des d'aigües baix de l'embassament i presa (azud) de Ojós.

Situació

La presa d'Ojós (Azud) es troba en el terme municipal de Blanca de la província de Múrcia. Està situada sobre la llera del riu Segura.

Coordenades U.T.M.:

Sistema de Referencia ETRS89. Huso: 30
X=644.372
Y=4.224.979


Accessos a la presa i embassament

L'emplaçament de l'embassament pot veure's en el següent mapa:

Mapa de situació
Mapa de situació.

Finalitat

La finalitat de la presa és la distribució de l'aigua que arriba a ella. D'aquesta presa parteix el canal principal de la marge dreta (CPMD) i el canal principal de la marge esquerra (CPMI).

Vista des d'aigües sota la presa (azud) d'Ojós, on es pot apreciar l'inici del canal principal de la marge dreta
Vista des d'aigües sota la presa (azud) d'Ojós, on es pot apreciar l'inici del canal principal de la marge dreta

Dades característiques de la presa i embassament

Situació i trets geogràfics del riu i de la conca
SITUACIÓ DE LA PRESA
Província
Murcia
Terme municipal
Blanca
Cuenca hidrogràfica
Segura
Llera en la qual es troba
Río Segura
DADES DE LA CUENCA
Superficie de la conca hidrogràfica
985,60 km²
Precipitació mitja anual
300,0 mm3
DADES DE L'EMBASSAMENT
Superfície de l'embassament a Nivell Màxim Normal (NMN)
85,00 ha
Capacitat a NNN
2,850 hm3
Cota del NMN
138,55 m

pujar

Dades de la presa
COS DE PRESA
Categoria en funció del risc potencial
A
Proyectista
A. Botía
Tipus
Gravedad
Cota de coronación
140,67 m
Altura sobre fonaments
17,67 m
Longitud de coronación
53,0 m
Cota de fonamentació
123,0 m
Any de terminació
123,0 m
ALIVIADERO
Nº total de aliviaderos
1
Capacitat desguàs
766,68 m3/s
Regulació
Comportes

Ortofotos


tornar