Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Juan José Bautista

Embassaments

Embassament de José Bautista

Finalitat.

La presa de José Bautista Martín davall el nom, llavors, de presa d'El Romeral, és una de les obres prioritàries incloses en el Pla General de Defensa contra les avingudes de la Conca del Segura redactat en 1977.

Amb el seu embassament de 5,55 Hm³ de capacitat, té com a finalitat essencial contribuir a la laminació de les riuades del riu Guadalentín.
 

Foto embalse José Bautista

La tipologia de la presa de José Bautista Martín és mixta: de gravetat sobre el llit i de materials solts en el dic lateral de tancament en l'estrep esquerre. La secció adoptada per a la presa principal correspon a un disseny de gravetat dotat d'un potent sòcol i una secció conservadora, amb esquivament en el talús d'aigües amunt que desplaça el vèrtex i millora el repartiment de càrregues. Es tracta d'una presa abocador-gravetat de formigó convencional de planta recta. Sobre el cos de la presa principal es disposa un sobreeixidor de llavi fix situat en la seua part central que descarrega a un bol amortidor. Sobre el bloc central s'ubica el desaiguament de fons, que desaigua també al bol amortidor.

Foto embalse José Bautista
 

abans següent tornar