Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Puentes

Embassaments

Embassament de Puentes

Antecedents.

El Guadalentín, afluent del Segura, es caracteritza per ser un riu amb un règim molt irregular, que pot passar de períodes de estío molt accentuats a episodis d'avingudes de gran magnitud.

Dins del període dels últims 130 anys, cal recordar, entre unes altres, les següents riuades:

  • Octubre de 1879 (Riuada de Santa Teresa): Va produir a Lorca una punta de 1.510 m³/s, ocasionant 13 morts i quantiosos danys.
  • Setembre de 1891 (Riuada de San Jacinto): Superior a l'anterior, i gràcies a l'existència de la presa de Ponts, situada en capçalera de la conca, la comarca es va salvar d'una catàstrofe sense precedents.
  • Juny de 1900 (Riuada de Sant Aniceto): Superior a la de Santa Teresa, va inundar el barri de San Cristóbal a Lorca.
  • Octubre de 1948: El cabal benvolgut en el pont de la carretera de Múrcia a Granada va ser superior a 800 m³/s.
  • Octubre de 1973: Segons un informe del Centre d'Estudis Hidrogràfics, el cabal màxim aigües baix de l'embassament de Ponts va arribar els 2.000 m³/s, mentre que al canal del Paretón (situat en la zona mitja de la conca) van arribar uns 1.500 m³/s.

Vista del parament d'aigües dalt de la quarta presa de Ponts, única que està en funcionament en l'actualitat

Vista del parament d'aigües dalt de la quarta presa de Ponts, única que està en funcionament en l'actualitat

Les obres de la primera presa de Ponts es van iniciar el 16 de desembre de 1647, en la llera del ric Guadalentín. Aquesta presa es va projectar per a retenir aigua per a utilitzar-la per al regadiu del municipi de Lorca. El 5 d'agost de 1648 es va produir una avinguda que va destruir la presa que es trobava en construcció.

Les obres de la segona presa de Ponts es van iniciar el 1 de març de 1785, en el mateix lloc que l'anterior. El 30 d'abril de 1802 es va produir una avinguda que va provocar el trencament de la segona presa de ponts la mort de 608 persones.

Vista de la segona presa de Ponts, després del seu trencament, des d'aigües baix. Aquesta foto no va deure fer-se abans de 1850

Vista de la segona presa de Ponts, després del seu trencament, des d'aigües baix. Aquesta foto no va deure fer-se abans de 1850

El 5 de setembre de 1881 es va col·locar la primera pedra de la tercera presa de Ponts. Que es va construir en la mateixa llera que les dues anteriors, però a uns 200 m aigualeixes baix. El 2 d'octubre de 1884 va començar l'explotació d'aquesta presa. En l'actualitat es manté en peus, encara que no està en funcionament.

Per Ordre ministerial de 28 de juliol de 1993, s'aprova tècnica i definitivament el Projecte 4/93 de Construcció Recrecimiento de la Presa de Ponts. Nova Presastrong>, coneguda com quarta presa de Ponts.

Vista general des de la marge dreta de la tercera presa de ponts i aigües dalt, la quarta

Vista general des de la marge dreta de la tercera presa de ponts i aigües dalt, la quarta

Aquesta presa es va projectar aigües dalt de la tercera presa, però aigües baix de la primera i segona. És l'única presa que està en funcionament actualment. Les obres contemplades en el citat projecte van començar el 16 de desembre de 1993.

abans següent tornar