Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Puentes

Embassaments

Embassament de puentes

Finalitat.

La nova presa de Puentes crea un embassament regulador destinat a mitigar els efectes de sequeres i inundacions que caracteritzen la hidrologia de la regió.

Foto planta general de la presa
Planta general de la presa

La finalitat de les obres de l'embassament de la Nova Presa de Puentes és aconseguir els següents objectius:

 • Laminar les avingudes del Guadalentín per a mantindre un nivell de protecció adequat, substancialment millor que el preexistent, sobre les zones potencialment inundables aigües avall.
 • Regular els recursos de la conca vessant interceptats per a mantindre o millorar els regadius de Lorca.
 • Configurar òrgans d'evacuació idonis per a reduir l'aterrament de l'embassament.

El Guadalentín, afluent del Segura, és un riu amb un règim molt irregular, que pot passar d'estar completament sec a presentar una avinguda de grans proporcions.

Dins del període dels últims 130 anys, és necessari recordar, entre altres, les riuades següents:

 • Octubre de 1879 (Riuada de Santa Teresa): Va produir a Lorca una punta de 1.510 m³/s, amb 13 morts i copiosos danys.
 • Setembre de 1891 (Riuada de San Jacinto): Superior a l'anterior, i gràcies a l'existència de la presa de Puentes, situada en capçalera de la conca, la comarca es va salvar d'una catàstrofe sense precedents.
 • Juny de 1900 (Riuada de San Aniceto): Superior a la de Santa Teresa, va inundar el barri de San Cristóbal a Lorca.
 • Octubre de 1948: El cabal estimat en el pont de la carretera de Múrcia a Granada va ser superior a 800 m³/s.
 • Octubre de 1973: Segons un informe del Centre d'Estudis Hidrogràfics, el cabal màxim aigües avall de l'embassament de Puentes va aconseguir els 2.000 m³/s, mentres que al canal d'El Paretón (situat a la zona mitjana de la conca) van arribar uns 1.500 m³/s.

Una altra característica d'este riu és la gran quantitat de sòlids en suspensió que arrosseguen les seues aigües, que causen problemes d'aterraments; de tot això dóna idea la traducció del seu nom en àrab, que significa riu de fang.

Tenint en compte estes característiques del Guadalentín, han sigut moltes des d'antuvi, les actuacions tendents a pal·liar, en la mesura que es puga, els perniciosos efectes de les seues riuades. Entre elles cal esmentar:

 • En la confluència dels rius Vélez i Luchena, rius de capçalera de la conca, i on es produïxen les màximes intensitats de precipitació, i com que el primer era el principal causant de grans avingudes històriques, com la d'octubre de 1973, s'ubiquen les preses de Puentes. L'antiga presa, situada aigües avall de la nova presa de Puentes, va ser construïda a finals del segle passat per a atendre la demanda de regadiu i ha quedat fora de servici en construir-se la nova presa.
 • Les preses de Puentes complixen un important paper en la defensa contra inundacions. En 1973, sense estar construïda la nova presa de Puentes, es va produir abocament per coronació en l'antiga presa, la qual cosa va posar de manifest la necessitat de recréixer-la, o com va ser el cas, la necessitat de construir una nova presa en eixa localització que creara un embassament de major capacitat.
 • Aigües amunt de Puentes, i situat en el riu Luchena, es troba l'embassament de Valdeinfierno que, a pesar d'haver sigut recrescut, es troba en l'actualitat quasi completament aterrat i pràcticament sense capacitat de regulació.
 • Aigües avall de la presa de Puentes, es troba el canal de derivació d'El Paretón, concebut per a conduir directament al mar part de les avingudes del riu Guadalentín. Projectat a principis del segle XX amb una capacitat aproximada d'uns 200 m³/s, se va anar ampliant posteriorment, i en 1973, després de la riuada, es va incrementar la seua capacitat fins als 600 m³/s.
 • Una altra obra recent destinada a laminar les avingudes del Guadalentín és l'embassament de José Bautista Martín, un dels elements concebuts en el marc del Pla General de Defensa contra les avingudes de la Conca del Segura, que s'ubica al terme municipal de Librilla.
 • Una altra peça significativa en l'esquema d'hidràulic de la Conca del Guadalentín és la presa de la Rambla de Algeciras, construïda sobre este afluent pel marge esquerre del Guadalentín que discorre, en el seu curs baix, pel límit dels termes municipals de Librilla i Allhama de Múrcia. Amb un embassament de 44,6 Hm³ de capacitat, té una doble missió: d'una banda constituïx un depòsit d'emmagatzemament intermedi del Tranvasament Tajo-Segura, i d'una altra, concebut per a laminar significativament les avingudes de la conca vessant que intercepta, forma part del Pla General de Defenses contra avingudes de la Conca del Segura.
 • Finalment, hi ha un llit artificial antic (anterior a 1651, data de la històrica riuada de Sant Calixt), en el curs baix, per a derivar les aigües del Guadalentín i evitar el seu pas per la ciutat de Múrcia. Es coneix amb el nom del Reguerón. La seua capacitat màxima s'estima en uns 250 m³/s, encara que en alguns punts puga desbordar amb cabals inferiors.
 • Els desbordaments del canal d'El Reguerón afecten la Vega d'Alcantarilla i Múrcia.

abans següent tornar