Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Moro

Embassaments

Embassament del Moro

Finalitat.

Els fenòmens com les pluges torrencials o les inundacions no són estranys en la conca del riu Segura. Els danys produïts per l'aigua han suposat històricament una preocupació per als habitants de la zona des del punt de vista de les pèrdues econòmiques i humanes.

Com a resposta a esta situació, l'any 1977 es va redactar sota la direcció del llavors Enginyer Cap del Departament d'Explotació D. José Bautista Martín el Pla General de Defensa contra avingudes on, entre altres obres, s'incloïa una presa de laminació a la rambla del Moro.

La Rambla del Moro forma part d'un sistema de rambles que desemboquen en el riu Segura pel seu marge esquerre en el seu tram mitjà. Es caracteritzen fonamentalment per les seues aportacions nul•les durant tot l'any excepte de vegades puntuals en què evacuen cabals importants.

La missió de la presa és la de laminar les avingudes de la conca, caracteritzada per unes altes intensitats de precipitació i uns temps de concentració molt curts.

Amb la construcció d'esta presa s'eviten cabals punta que se sumarien als del riu Segura en el cas d'un ruixat generalitzat en la conca d'este riu i per un altre costat es disminuiria el risc d'inundació de l'horta d'Abarán, en el cas d'un ruixat localitzat en la conca de la Rambla del Moro.

La presa de la Rambla del Moro té uns 32,15 m d'altura sobre el llit i 43,30 m sobre fonaments, i una longitud de coronació d'uns 104 m. La tipologia és de gravetat de planta quebrada, amb els estreps lleugerament orientats cap a aigües amunt. L'orientació és distinta per a cada un d'ells: de 7m per a l'estrep dret i 17º per a l'esquerre (mesurats respecte la normal al llit). Els talusos dels paraments d'aigües amunt i d'aigües avall són respectivament de 0,05H/1V i 0,76H/1V.

Detalle Embassament del Moro

La disposició en forma quebrada de la planta de la presa es deu al fet que es va realitzar el disseny obligant que tota la base del fonament de la presa recolzara sobre l'estret paquet de dolomies abancalades que creua la tancada amb cabussament d'uns 45º cap a aigües avall, provocat per l'encavalcament del Trias sobre el Miocé.

Detalle Embassament del Moro

Les juntes transversals que conformen els dotze blocs de la presa no estan disposades de manera regular, és a dir, els blocs tenen amplàries diferents d'un a un altre; els majors són els dos centrals amb 14 m cadascú, mentres que els restants són de diverses mesures compreses entre els 7 i els 9,25 m.

Detalle Secció tipus on es reflectixen la pantalla d'impermeabilització i consolidació, la malla de consolidació i la pantalla de drenatge.
Secció tipus on es reflectixen la pantalla d'impermeabilització i consolidació, la malla de consolidació i la pantalla de drenatge.

abans següent tornar