Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > La Pedrera

Embassaments

Embassament de La pedrera

Finalitat.

L'embassament de La Pedrera té la funció de regular una part dels cabals transportats pel Canal Posttransvasament del Marge Esquerre per a subministrar les demandes de regadiu del Camp de Cartagena i d'abastiment urbà d'una sèrie de nuclis de població del seu entorn territorial, gestionat a través de la Mancomunitat dels Canals del Taibilla. La seua escassa conca vessant i les seues reduïdes aportacions no haurien justificat mai la construcció d'este embassament, que actua pràcticament com un depòsit regulador. És una peça mestra de la distribució de l'aigua procedent de l'Aqüeducte Tajo-Segura a través del Posttransvasament, per la qual cosa pràcticament la totalitat de les seues aportacions procedixen de l'Aprofitament Conjunt Tajo-Segura. Esta obra es va començar a gestar durant el I Pla de Desenvolupament Econòmic i Social (1964-67) -inici de l'avantprojecte-, encara que no va ser fins al II Pla de Desenvolupament (1968-71) quan va acabar de definir-se tècnicament i van començar les obres, sota el ministeri de Federico Silva Muñoz.

Al setembre de 1967 ja va començar a estudiar-se l'embassament de La Pedrera de forma compassada amb l'Aqüeducte Tajo-Segura. Des del primer moment ja s'assignava a este embassament la funció de depòsit regulador per a la distribució interna de l'aigua procedent del Tajo, i emmagatzemar els volums amb què es regaria el Camp de Cartagena i s'abastiria una sèrie de nuclis urbans de la Vega baixa del Segura, a la província d'Alacant.
 

Foto Embassament de la Pedrera

La presa principal de La Pedrera és de gravetat, planta recta, i fàbrica de terres amb nucli d'argila. El nucli constituïx l'element impermeable, es desenvolupa des de la fonamentació fins a pràcticament el nivell de coronació, i té uns talusos 1:1 el d'aigües amunt i vertical el d'aigües avall. Des de l'interior cap a l'exterior, la presa està formada pel nucli d'argila, dos espigons construïts amb margues de la zona, una capa drenant de transició de 2 m de grossària i un mantell d'escullera de protecció de 4 m de grossària -mesurada en horitzontal-.

Foto Embassament de la Pedrera

La longitud en planta de la presa és de 716 m, la seua altura des de fonaments s'eleva a 66,30 m, mentres que sobre el llit és de 61,30 m. El volum de terres amb què es va fabricar el cos de presa ascendix a 5 547 000 m³. Per a tancar el vas de l'embassament va ser necessari construir tres dics, dos dels quals s'emplacen en sengles tossals del marge dret i el tercer en l'esquerra.

Foto Vista del talús de la presa principal i del dic 1 des del marge dret Vista del talús i coronació del dic 3 des de l'exterior
Vista del talús de la presa principal i del dic 1 des del marge dret Vista del talús i coronació del dic 3 des de l'exterior

La secció tipus de la presa és trapezial amb talusos de 3,5:1 el d'aigües amunt i 3,0:1 el parament d'aigües avall. La presa cimenta a la cota 45,00 -la del llit és la 50,00- segons una línia quebrada que es distribuïx per les vessants de la tancada. La cota de coronació de la presa principal és la 110,54 a la zona d'estreps i 111,30 en el punt mitjà entre ambdós. Té 9 m d'ample que es distribuïxen en una calçada de 6,0 m per a dos carrils i dos voreres d'emergència d'1,50 m cada u.

Detalle Embassament de la Pedrera

La presa compta amb un complex sistema de filtres i drenes construïts en ambdós espigons. Per a limitar les pressions intersticials durant la construcció de la presa i quan es produïxen els desembassaments, l'espigó d'aigües amunt es va construir amb quatre drenes horitzontals, d'1,20 m de grossària i compostos per dos capes exteriors, de 30 cm de grossària, de material filtrant -arena-, i una central de material més gros -graves-, de 60 cm de grossària.

Per la seua banda, en finalitzar el talús vertical del nucli d'argila, en la seua cara d'aigües avall, es va executar una dren-ximenera vertical, que recorre pràcticament tota l'altura de la presa -fins a la cota 103,00- i té continuïtat horitzontal des del nivell de la fonamentació i fins al final de l'espigó d'aigües avall. Esta dren-ximenera està composta per dos capes exteriors de material filtrant -arena- d'1,50 m de grossària, que abriguen a una capa interior, de 4 m de grossària, constituïda per graves. D'esta dren-ximenera partixen quatre drenes horitzontals que estan formats per només una capa d'arena de 30 cm de grossària. Finalment, al nivell de fonamentació es prolonga la dren-ximenera amb un dren horitzontal que està format per una capa central -de 2,37 m de grossària- d'escullera, abrigada per dos capes de material filtrant -d'1,19 m de grossària-, que estan embolicades, al seu torn, per sengles capes d'arena -d'1,50 m de grossària-. En l'exterior de l'espigó d'aigües avall, este filtre acaba en un repeu d'escullera que corona a la cota 55,00, és a dir, en la berma inferior de la presa.

Foto Embassament de la Pedrera

Les margues que configuren l'espigó d'aigües avall estan recobertes per una capa filtrant -2 m de grossària mesurada en horitzontal- de graves i un mantell d'escullera, també de 2 m de grossària mesurada en horitzontal. Este espigó presenta dos bermes horitzontals, la inferior situada a la cota 55,00 i 5 m d'amplària, mentres que la superior s'ubica a la cota 88,10 i té 4 m d'amplària.

abans següent tornar