Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > La Risca

Embassaments

Embassament de La Risca

Finalitat.

Els fenòmens com les pluges torrencials o les inundacions no són estranys en la conca del Segura. Els danys produïts per l'aigua han suposat històricament una preocupació per als habitants de la zona des del punt de vista de les pèrdues econòmiques i humanes.

Com a conseqüència de les catastròfiques inundacions ocorregudes en la regió de Múrcia durant el mes d'octubre de 1973 es va redactar el "Pla General de defensa contra avingudes de la conca del Segura". En este document no es contemplaven inicialment obres en el riu Moratalla.

És posteriorment quan, després d'analitzar la canalització del riu Segura entre Múrcia i Guardamar, s'exposa la necessitat d’incloure en l'anterior Pla General obres de defensa al riu Moratalla.

En l'Estudi de Solucions per a previndre avingudes en este riu realitzat en 1989, es proposa la construcció de la presa de la Risca.

La missió de la presa de La Risca és laminar les avingudes de la conca, caracteritzada per unes altes intensitats de precipitació i uns temps de concentració molt curts.

Amb esta labor es reduïx a més el cabal punta circulant pel riu Moratalla en primera instància, i pel riu Segura després de la desembocadura del primer.

El cos de presa és de tipus mixt distribuït de la manera següent: de formigó per gravetat amb perfil triangular de planta recta en el seu estrep esquerre i cos central, i presa de terres en el seu estrep dret. El vessament dels talusos de l’esmentada presa de terres es resol aigües amunt amb un mur de contraforts de formigó armat, i aigües avall amb un mur de terra armada. Es completa la presa de terres amb un revestiment d'escullera.

La coronació a la zona de formigó es troba a la cota 1.080 msnm, mentres que en la part de materials solts ascendix a la cota 1.081 msnm, amb 291 metres de longitud; el pendent dels talusos a la zona de formigó és de 0,75/1 el d'aigües avall i de 0,05/1 el d'aigües amunt; i de 2,5/1 a la zona de terres (en ambdós espigons).

L'altura total de la presa de formigó és de 26,88 metres des de fonaments a coronació.
 

Detalle sección tipo de la presa de hormigón
Secció tipus de la presa de formigó

La presa es dividix en blocs de diverses grandàries; així, des del marge dret a l'esquerra, es delimiten les zones següents:

  • Un tram de 35 metres de longitud que conforma la presa de terres.
  • Un bloc de 9,50 metres, denominat B-6, de fàbrica de formigó eixamplat que servix d'unió entre la secció de terres i la de gravetat.
  • Tres blocs de 20,00 metres, denominats blocs B-4-2, B-2-1 i B-1-3, que arrepleguen el sobreeixidor en tota la seua extensió.
  • Dotze blocs de 15,00 metres, blocs B-5 a B-27, imparells, amb secció tipus de gravetat de formigó.
  • Un bloc de 6,50 metres, bloc B-29, que remata l'estrep esquerre.

La impermeabilització de les juntes entre blocs de formigó s'aconseguix amb una banda de PVC de 0,40 metres d'ample situada a 0,50 metres del parament d'aigües amunt.

Detalle Alzados de la Presa de La Risca

Detalle Alzados de la Presa de La Risca

Detalle Alzados de la Presa de La Risca
Alçats de la Presa de La Riscaa
 

El perfil triangular de la presa acaba en coronació amb un tram lleugerament trapezial, el qual presenta un talús vertical aigües amunt i un pendent 0,05/1 aigües avall. L'ample total de coronació és de 7,50 metres, i s’aconseguix mitjançant l'execució de dos volades d'1,50 metres cadascú.

abans següent tornar