Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Los Rodeos

Embassaments

Embassament de los Rodeos

Accessos a la presa i embassament

L'accés a la zona de presa i embassament s'efectua a través de la carretera comarcal MU-531, que unix els nuclis d'Alguazas amb Campos del Río. De la carretera comarcal abans mencionada i, en sentit Alguazas-Campos del Río, en el punt quilomètric 6,400 partix la desviació, en direcció Sud-oest a la presa de Los Rodeos, conformant-se com a carretera d'accés pel marge esquerre de la presa. Esta carretera d'accés té una longitud aproximada de 1.320 m fins a l'estrep esquerre de la presa i està formada per una calçada de 6 m d'ample amb doble sentit de circulació, amb un pendent transversal del carril del 2% cap a la vorera d'emergència i d'este cap a la cuneta de 4%. La carretera disposa de voreres d'emergència d'1,00 m, amb cunetes excavades en aquells trams on és necessari.

L'accés pel marge dret a la presa, es realitza per la carretera nacional N-344 fins a arribar al nucli de Las Torres de Cotillas. Una vegada en l’esmentat nucli es pren la desviació a l'Oest en direcció a Campos de Arriba fins al P.K. 3 + 100 on s'ubica el nucli de Campos de Abajo; des d'este nucli es pren la desviació cap al Nord-oest i a uns 4.000 m de l’esmentada intersecció es troba el marge dret de la presa.

Plano de situación del embalse de los Rodeos

Per tant, la presa disposa de dos accesos: u, per marge esquerre, mitjançant accés per la carretera d'Alguazas, i l'altre accés, pel marge dret, per la desviació existent en la carretera que ix del nucli de Las Torres de Cotillas.

abans següent tornar