Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Posttransvasament Tajo-Segura > Tramitación del expediente administrativo

Posttransvasament Tajo-Segura

Tramitació de l'expedient administratiu

 • 5 de Febrer de 1968
  S'aprova tècnicament l'Avantprojecte de l'Aqüeducte Tajo-Segura
   
 • 8 de febrer de 1968
  S'aprova l'Avantprojecte General i s'ordena la seua informació pública
   
 • 2 de març de 1968
  Es publica l'anunci de la informació pública en el Boletín Oficial del Estado (durant l’esmentada informació es va posar de manifest el gran interés suscitat pel projecte, ja que de les 58.770 compareixences aproximadament 52.000 eren d'adhesió a l'obra)
   
 • 13 de setembre de 1968
  El Consell de Ministres autoritza la realització de les obres de l'Aqüeducte Tajo-Segura i ordena la creació d'una Comissió de Coordinació Agricultura-Obres Públiques. S'àmplia el termini d'informació pública fins al 10 de maig
   
 • 24 de maig de 1968
  Es remet al Consell d'Economia Nacional l'estudi econòmic de l'Aqüeducte Tajo-Segura
   
 • 12 de juny de 1968
  El Consell d'Economia Nacional aprova en el seu ple l'informe sobre l'estudi econòmic
   
 • 15 de juny de 1968
  Es remet al Consell d'Obres Públiques l'Avantprojecte General
   
 • 8 de juliol de 1968
  Es remet al Consell d'Obres Públiques i a la Direcció General del Contenciós de l'Estat l'expedient d'informació pública de l'Avantprojecte General
   
 • 17 de juliol de 1968
  El Consell d'Obres Públiques emet el seu dictamen
   
 • 24 de juliol de 1968
  La Direcció General del Contenciós de l'Estat emet dictamen sobre la informació pública practicada
   
 • 26 de juliol de 1968
  Es remet a la Direcció General del Contenciós de l'Estat la proposta de resolució de l'expedient d'informació pública
   
 • 30 de juliol de 1968
  La Direcció General del Contenciós de l'Estat emet dictamen sobre la proposta de resolució de l'expedient d'informació pública
   
 • 2 d'agost de 1968
  El ministre d'Obres Públiques resol l'expedient d'informació pública, aprova definitivament l'Avantprojecte i ordena redactar el Projecte d'execució de l'Aqüeducte Tajo-Segura
   
 • 13 de setembre de 1968
  El Consell de ministres autoritza la realització de les obres de l'Aqüeducte Tajo-Segura i ordena la creació d'una Comissió de Coordinació Agricultura-Obres Públiques
   

tornar