Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Posttransvasament Tajo-Segura > Infraestructura

Posttransvasament Tajo-Segura

Infraestructura

La infraestructura del sistema del transvasament Tajo-Segura es pot dividir en dos grans apartats:

A) TRANSVASAMENT TAJO-SEGURA. La infraestructura (canals, canonades i elevacions) per la que es transporten els cabals des de la conca del Tajo a la conca del Segura

B) POSTTRANSVASAMENT. És la infraestructura d'aprofitament dels cabals transvasats.

tornar