Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > SAICA > Estació d'alerta Es701

Estació d'alerta Es701

Informes estadístics per estació

Les dades bàsiques de l'estació són els següents:

Dades identificatives
Codi: SE701
Nom: SEGURA EN BAÑOS DE ARCHENA
Referències geogràfiques
Llera: RIU SEGURA
Distancia a desembocadura (Km): 94,67
Coordenades UTM (ED50):
X:
648780
Y:
4221680
Fus:
30
Nº de plànol 1:50.000: 912 (SGE)
Municipi: ARCHENA
Provincia: MURCIA
Parámetros analizados en continuo
pH
Conductividad
Temperatura de l'aigua
Oxigen dissolt
Turbidez
Amonio
Nivell del riu
Dades administratives
Fase SAICA d'implantació:
Data d'engegada: 09/12/98
Situació operativa: Operativa
Equips instal·lats en l'estació
Equips analitzadors: S. Multiparamétrica
Turbidímetro
Amonio
Equips de control: Tomamuestras automàtic
Nivel
Equipos auxiliares: Bomba de captació
Bomba de presión
Compresor
Aire acondicionado
Sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I.)
Circuito hidráulico
Hidrociclón
Otros filtros
Sistemas de comunicación y Otros equipos: Sistema de adquisición de datos (S.A.D.)
Comunicación VSAT
Alarma de intrusión
Alarma de inundación

Estació automàtica d'alerta
Estació automàtica d'alerta

Pla de situació. Escala gràfica
Pla de situació. Escala gràfica

Descarregar imatge aèria Document PDF (1 MB)

abans