Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > SAICA > Estación de alerta SE708

Estación de alerta SE708

Informes estadístics per estació

Les dades bàsiques de l'estació són els següents:

Dades identificatives
Codi: SE708
Nom: SEGURA EN SAN ANTÓN
Referències geogràfiques
Llera: RIU SEGURA
Distancia a desembocadura (Km): 47,53
Coordenades UTM (ED50):
X:
670543
Y:
4207591
Fus:
30
Nº de plànol 1:50.000: 913 (SGE)
Municipi: MURCIA
Província: MURCIA
Paràmetres analitzats en continu
pH
Conductivitat
Temperatura de l'aigua
Oxigen dissolt
Turbidez
Amonio
Nitrats
Fosfats
Matèria orgànica (S.A.C.)
Nivell del riu
Dades administratives
Fase SAICA d'implantació:
Data d'engegada: 27/11/98
Situació operativa: Operativa
Equips instal·lats en l'estació
Equips analitzadors: S. Multiparamétrica
Turbidímetro
Amonio
Fosfats
Nitrats
(S.A.C.)
Equips de control: Tomamuestras automàtic
Nivell
Equips auxiliars: Bomba de captació
Bomba de pressió
Compressor
Aire condicionat
Sistema d'alimentació ininterrompuda (S.A.I.)
Circuit hidràulic
Hidrociclón
Altres filtres
Sistemes de comunicació i Altres equips: Sistema d'adquisició de dades (S.A.D.)
Comunicació VSAT
Alarma de intrusión
Alarma d'inundació

Estació automàtica d'alerta
Estació automàtica d'alerta

Pla de situació. Escala gràfica
Pla de situació. Escala gràfica

Descarregar imatge aèria Document PDF (1 MB)

abans