Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > SAIH > Ampliación y actualización, tecnológica y funcional del SAIH - Segura

SAIH

Ampliació i actualització, tecnològica i funcional del SAIH-Segura

El SAIH actual ha incorporat nous sensors corresponents a noves funcionalitats i infraestructures de les inicialment existents. No obstant això, hi ha distorsió entre la totalitat de les infraestructures executades i posades en funcionament i la seua integració en el SAIH.

D'altra banda, a causa de l'evolució des de la seua execució, de les tecnologies components, especialment la informàtica, les comunicacions i la instrumentació (sensors), s'ha plantejat la necessitat d’abordar una revisió i actualització tecnològica i funcional d'acord amb les exigències existents.

En l'actualitat s'està executant la redacció del Projecte d'Ampliació i Actualització del Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica de la Conca del Segura, la terminació de la qual està prevista per a finals de 2006.

Entre els seus continguts principals està la incorporació de totes les preses de laminació construïdes dins del Pla de Defensa Contra avingudes, l'agregació de nous pluviòmetres en zones d'escassa densitat de la xarxa automàtica existent, principalment en les capçaleres, la inclusió de punts addicionals de control per a millorar i optimitzar la gestió del recurs i la minimització d'efectes no desitjats en llits i canals.

L'ampliació incorpora novetats tecnològic-funcionals importants com la dotació de telemesurament, telecontrol i telecomandament en punts considerats significatius. A més, el projecte citat contempla l'actualització tecnològica de les comunicacions i del SCADA. L'actualització tecnològica i funcional de les comunicacions està concebuda per a permetre el transport a temps real de diferents formats d'informació hui possibles i necessaris per a la millora en l'optimització de la gestió hídrica global: dades, veu, imatges (fotografies, vídeo), telecontrol i telecomandament.

Finalment, indicar que les dades oficials de pluja i la resta de variables meteorològiques que corresponen a la Conca del Segura són les determinades i facilitades per l'Organisme competent, l'Institut Nacional de Meteorologia. Les dades S.A.I.H. no tenen cap validesa oficial, sinó que, com ja s'ha indicat anteriorment, són d'ús exclusiu de la C.H.S., per a la presa de decisions per part dels gestors de les infraestructures hidràuliques en explotació.


abans tornar