Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Informació > Resum de dades bàsiques > Ámbito territorial

ÀMBIT TERRITORIAL

La demarcació hidrogràfica del Segura es localisa en el surest de la Península Ibèrica i ocupa una superfície aproximada de 20.234 km² (19.025 km² , si es té només en conte la part continental, excloent les aigües costeres).

Dita superfície engloba 132 municipis, els territoris dels quals es troben repartits entre quatre comunitats autònomes espanyoles, Regió de Múrcia, Andalusia (províncies de Jaén, Granada i Almeria), Castella-la Mancha (província d'Albacete) i Comunitat Valenciana (província d'Alacant), estimant-se una població superior als 2 millons d'habitants.

 


MARQUE ADMINISRATIVO DEMARCACIÓ HIDROGRÀFICA DEL SEGURA
Cuenca Segura
Àrea demarcació (km²) 20.234 km² (19.025 km², si es té només en conte la part continental, excloent les aigües costeres)
Població any 2015 (hab) 1.964.636
Densitat (hab/km²) 103 hab/km²
Principals ciutats Murcia i Cartagena
Comunitats autònomesComunitat AutònomaSup. en la DHS (km²)Fracció en la DHS (%)
Región de Murcia 11.180 58,8
Comunidad Valenciana 1.299 6,8
Castilla – La Mancha 4.759 25
Andalucía 1.787 9,4

Concretament, l'àmbit de la demarcació hidrogràfica del Segura es troba definit en l'artícul 2.2 del Real decret 125/2007, de 2 de febrer:, per el que es fixa l'àmbit territorial de les demarcació hidrogràfiques:

“comprén el territori de les conques hidrogràfiques que aboquen a la mar Mediterrànea entre la desembocadura del riu Almanzora i la marge esquerra de la Gola del Segura en la seua desembocadura, incloses les seues aigües de transició; ademés la subcuenca hidrogràfica de la Rambla de Canales i les conques endorreicas d'Yecla i Corral Rubio. Les aigües costeres tenen com a llímit sur la llínea en orientació 122º que passa pel Puntazo de les Rates, al nort de la desembocadura del riu Almanzora, i com a llímit nort la llínea en orientació 100º que passa pel llímit coster entre els térmens municipals d'Elig i Guardamar del Segura”.

 

Aixina mateix, en la superfície de la demarcació hidrogràfica del Segura s'han diferenciat 14 zones hidràuliques, atenent a criteris hidrogràfics, administratius, socioeconòmics i migambientals. La següent taula mostra les distintes zones hidràuliques que conformen la zonificación del territori de la demarcació hidrogràfica per a aigües superficials.

Zones hidràuliques que conformen la zonificación
Zona HidràulicaNomÀrea (km²)
I Sierra del Segura 2.605
II Río Mundo 2.419
III Noroeste de Murcia 1.688
IV Mula 708
V Guadalentín 3.340
VI Ramblas del Noroeste 1.500
VII Vega Alta 1.389
VIII Vega Media 412
IX.a Sur de Alicante. Vega Baja 486
IX.b Sur de Alicante. Torrevieja 277
IX.c Sur de Alicante. RLMI 328
X Sur de Murcia 688
XI Mar Menor 1.602
XII Corral Rubio 269
XIII Yecla 852
XIV Almería 453

Font: Pla Hidrològic de la Demarcació del Segura 2015-2021

 


Zonas hidráulicas

Font: Pla Hidrològic de la Demarcació del Segura 2015-2021