Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Planificació > Cicle de Planificació 2015-2021 > Registro de Partes Interesadas

Registre de Parts Interessades

Com un element més a fi d'aconseguir una veritable participació pública Activa el procés de Planificació Hidrològica de la Demarcació Hidrogràfica del Segura, la Confederació Hidrogràfica del Segura (CHS) ha creat un Registre de Parts Interessades en el qual s'integren totes les institucions, empreses i particulars que han sol·licitat la seua inclusió fins a la data i que d'una forma o una altra van a participar de forma activa en el procés. Les Parts Interessades rebran informació de primera mà de les actuacions, taules, esdeveniments i altres activitats relacionades amb el tema.

Saladar del Ajauque i Rambla Salada. Murcia
Saladar del Ajauque i Rambla Salada. Murcia

Accedir al Registre de Parts Interessades.

Per a formar part d'aquest Registre de Parts Interessades s'ha d'enviar a la CHS el formulari de sol·licitud Document PDF (31 KB) degudament emplenat.

D'acord a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li vam informar prèviament que les dades sol·licitades seran inclosos en un fitxer registrat en l'Agència de Protecció de Dades i el responsable de les quals és la CHS amb la finalitat de fer efectiu el Pla de Participació Pública. AL realitzar la sol·licitud, s'haurà de designar un representant davant la CHS i l'autorització de publicació del nom de la seua organització en el llistat de Parts Interessades que estarà disponible en la seu de la CHS i en la seua Web secció de Parts Interessades de la Web de la CHS.

La creació d'aquest registre es regula per :

tornar