Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Servicis > Contractació > En licitació

LICITACIONS DE LA CHS

A continuació s'adjunten els expedients en procés de licitació per part de la Confederació Hidrogràfica del Segura.


Buscador de Contratos

(*) Se han detectado problemas en la descarga de la documentación de las licitaciones con algunas versiones del navegador Chrome. En ese caso le recomendamos utilizar como navegador Mozilla Firefox o Internet Explorer.

LICITACIONS DE LA CHS
Data fi de termini Clau d'Obra Títol
06/11/2017 22706.17.025 Pliego de bases para la contratación del servicio de Asistencia técnica de las actuaciones de comunicación de la Confederación Hidrográfica del Segura y gestión de las redes sociales.
16/11/2017 99.9999.17.003 CONTRATO PRIVADO. Apertura de tres cuentas corrientes fuera del Banco de España para 1.- Pagos a través de agente mediador. 2.- Pagos de haberes y 3.- Pagos a justificar

El PERFIL DEL CONTRATANTE del Organismo es accesible desde la siguiente dirección de Internet: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Els Plecs de Bases, Projectes i Plecs de Clàusules Administratives que apareixen en aquesta pàgina, estan destinades al seu ús com instrument exclusivament informatiu i per tant manquen de validesa jurídica.

Els originals d'aquests documents es troben a la disposició dels interessats en el lloc indicat en el BOE corresponent.

Els resultats de la qualificació administrativa de la documentació presentada pels licitadors, així com l'obertura de les ofertes econòmiques i l'adjudicació del contracte, es publicaran en aquesta pàgina, servint aquesta com TAULER D'ANUNCIS DE L'ORGANISME.

Horari d'atenció al públic:
De 12:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Telèfon: 968 358890 (Ext.: 1068 y 1073)
Fax 1: 968 358896
Fax 2: 968 211845
Email: contratacion@chsegura.es