Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Servicis > Contractació > En licitació (LCSP)

LICITACIONS DE LA CHS

A continuació s'adjunten els expedients en procés de licitació per part de la Confederació Hidrogràfica del Segura.


Buscador de Contratos

(*) Se han detectado problemas en la descarga de la documentación de las licitaciones con algunas versiones del navegador Chrome. En ese caso le recomendamos utilizar como navegador Mozilla Firefox o Internet Explorer.

LICITACIONS DE LA CHS
Data fi de termini Clau d'Obra Títol
12/12/2019 22706.19.025 PLIEGO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS O ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL TRASVASE.
12/12/2019 90.0015.19.004 Proyecto 02/19 de acciones urgentes para la reparación de la estación de bombeo de Fuente Álamo en Canal Principal del Campo de Cartagena. T.M. Jimenado, Torre Pacheco (Murcia)
12/12/2019 90.0015.19.005 Pliego de prescripciones técnicas del contrato de servicios de la asistencia técnica de control y vigilancia para el proyecto 02/19 de acciones urgentes para la reparación de la estación de bombeo de Fuente Álamo en Canal Principal del Campo de Cartagena. T.M. Jimenado-Torre Pacheco (Murcia)
  210.19.023 Pliego de Bases para el Mantenimiento integral y la Restauración ambiental del río Segura, entre el azud de Ojós y La Contraparada. TT.MM. Varios (Murcia)
  22199.19.001 SUMINISTRO DE GASES PUROS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE GASES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A.
  216.19.014 Contratación del mantenimiento de impresoras, escáneres y equipos multifunción en la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.

El PERFIL DEL CONTRATANTE del Organismo es accesible desde la siguiente dirección de Internet: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Els Plecs de Bases, Projectes i Plecs de Clàusules Administratives que apareixen en aquesta pàgina, estan destinades al seu ús com instrument exclusivament informatiu i per tant manquen de validesa jurídica.

Els originals d'aquests documents es troben a la disposició dels interessats en el lloc indicat en el BOE corresponent.

Els resultats de la qualificació administrativa de la documentació presentada pels licitadors, així com l'obertura de les ofertes econòmiques i l'adjudicació del contracte, es publicaran en aquesta pàgina, servint aquesta com TAULER D'ANUNCIS DE L'ORGANISME.

Horari d'atenció al públic:
De 12:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Telèfon: 968 358890 (Ext.: 1068 y 1073)
Fax 1: 968 358896
Fax 2: 968 211845
Email: contratacion@chsegura.es