Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Servicis > Informació pública > Navegación

Informació sobre la navegació

A fi de garantir la seguretat dels usuaris enfront d'una eventual situació d'avinguda, la navegació se suspendrà en cas de produir-se avís meteorològic de l'Agència Estatal de Meteorologia, per risc meteorològic important (taronja) o extrem (roig) per pluges en algun terme municipal de la conca del Segura situat aigües dalt del lloc de navegació. La navegació se suspendrà durant el període que comprenga l'avís i el dia posterior a la seua finalització. Per a una correcta interpretació d'allò que s'ha exposat es remet a la web de l'Agència Estatal de Meteorologia on disposen d'informació per a una correcta interpretació dels avisos assenyalats així com dels llindars i nivells a partir dels que s'establixen:

Anuncios de navegación
Fecha Aviso
14/12/2017

Este Organisme ha autoritzat a la Federació de Piragüisme de la Regió de Múrcia, amb C.I.F. V30105720, la celebració d'esdeveniment esportiu denominat “III Regata Ciudad de Murcia” en el tram de riu Segura que discorre pel nucli urbà de la ciutat de Múrcia (Múrcia) , els dies 17 i 18 de febrer de 2018, referència ANA-361/2017.

L'esdeveniment esportiu previst comptarà amb un total aproximat de 500 participants de diferents categories, tots ells esportistes federats, repartits en proves de piragüisme, rem i salvament. L'esdeveniment se celebrarà entre les 08:00 h del dia 17 de febrer de 2018 i les 15:00 h. del dia 18 de febrer de 2018, havent-se previst un camp de regates que comprén la part final del tram navegable SE-9, excedint-ho fins a completar el recorregut de major longitud previst entre l'assut del Dic i la presa unflable situada aigües baix del pont de La Fica.

A l'efecte de compatibilitzar la celebració de l'esdeveniment esportiu previst amb la pràctica de la navegació i altres usos en el tram del riu Segura afectat, i d'acord amb el que disposen les instruccions de compliment obligatori del vigent procediment de navegació en la conca del Segura per mitjà de declaració responsable i en les autoritzacions que este Organisme atorga per a la pràctica de la navegació comercial i d'un altre tipus durant el present any, s'anuncia en la pàgina web d'este Organisme (www.chsegura.es) la celebració de l'esdeveniment autoritzat assenyalant la suspensió de qualsevol altra activitat en el tram afectat els dies 17 i 18 de febrer de 2018.

20/07/2017

Este Organisme ha autoritzat a l'entitat Club Triatlón Murcia, amb C.I.F. G30309595, la celebració d'esdeveniment esportiu de triatlón denominat “I Triatlón Murcia Río”, previst el dia 17 de setembre de 2017, en el terme municipal de Múrcia (Múrcia) , expedient AV-98/2017.

L'esdeveniment esportiu exposat comptarà amb un nombre màxim de 350 participants i se celebrarà entre les 10:30 h i les 12:30 h. del dia 17 de setembre de 2017, havent-se previst un recorregut en el sector de natació en el riu Segura al seu pas pel nucli urbà de Múrcia, de 750 m. de longitud, entre el pont de l'Hospital Reina Sofía i el recinte firal de La Fica, i un recorregut en el sector de carrera a peu que discorre en un tram d'aproximadament 1.900 m. per la mota del riu Segura al seu pas pel nucli urbà de Múrcia, marge esquerre, entre el recinte firal de La Fica i la passarel·la de Manterola.

A l'efecte de compatibilitzar la celebració de l'esdeveniment esportiu previst amb la pràctica de la navegació i altres usos en el tram del riu Segura afectat, i d'acord amb el que disposen les instruccions de compliment obligatori del vigent procediment de navegació en la conca del Segura per mitjà de declaració responsable i en les autoritzacions que este Organisme atorga per a la pràctica de la navegació comercial i d'un altre tipus durant el present any, s'anuncia en la pàgina web d'este Organisme la celebració de l'esdeveniment autoritzat assenyalant la suspensió de qualsevol altra activitat en el tram afectat entre les 10:30 h i les 12:30 h. del dia 17 de setembre de 2017.

19/07/2017

Avís Important Navegació. Retirat obstacle en llit.

S'informa que s'ha retirat un arbre caigut en el llit del riu Segura al seu pas pel paratge de La Parra (Cieza), aproximadament 800 m. aigües baix del nucli rural de La Parra, coordenades U.T.M. (ETRS89) aproximades (631.025; 4.232.415) , el qual podia constituir un risc per a la pràctica de la navegació.

06/07/2017

Este Organisme ha autoritzat a l'entitat Blanca Club de Piragüismo, amb C.I.F. G30141667, la celebració d'esdeveniment esportiu de rem denominat “XXVIII Descenso Nacional del Río Segura” en el tram de riu navegable SE-7 de l'àmbit de la Conca Hidrogràfica del Segura, tram del riu Segura que discorre pels termes municipals de Cieza, Abarán i Blanca (Múrcia) , el dia 22 de juliol de 2017, expedient ANA-303/2017.

L'esdeveniment esportiu sol·licitat consta de prova de competició d'adults, amb 150 participants federats, a celebrar-se entre el Pont de Hierro en Cieza i les instal·lacions de Blanca Club de Piragüismo en Blanca entre les 11:30 h. i les 13:30 h.; competició de menors, amb 100 participants federats, a celebrar-se amb eixida i arribada en les instal·lacions de Blanca Club de Piragüisme en Blanca entre les 10:00 h. i les 11:30 h.; i carrera popular, amb aproximadament 50 participants no federats, a celebrar-se entre el parc municipal d'Abarán i les instal·lacions de Blanca Club de Piragüismo en Blanca entre les 11:00 h. i les 11:40 h.

D'acord amb la informació subministrada per la sol·licitant, esta estarà en contacte amb les empreses, clubs i particulars que naveguen en el tram durant el període que dura l'esdeveniment a efectes a coordinar la seua celebració amb la resta d'usuaris del tram navegable.

D'acord amb el que disposen les instruccions de compliment obligatori del vigent procediment de navegació en la conca del Segura per mitjà de declaració responsable i en les autoritzacions que este Organisme atorga per a la pràctica de la navegació comercial i d'un altre tipus durant el present any, s'anuncia en la pàgina web d'este Organisme (www.chsegura.es) la celebració de l'esdeveniment autoritzat.