Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Cárcabo

EMBASSAMENTS

Embassament del Cárcabo

Situació

La rambla d'El Cárcabo se situa en el marge dret del riu Segura, en el tram mitjà. Es caracteritza per arreplegar la pluja d'una conca relativament xicoteta però que puntualment origina cabals d'una certa importància.

La presa d'El Cárcabo es troba al terme municipal de Cieza, entre les poblacions de Calasparra i Cieza.

L'embassament associat a la presa d'El Cárcabo i el seu entorn es troben dins de la conca del Segura, en la regió de Múrcia, al nord de la Comunitat Autònoma.

La presa es troba situada en el llit natural denominat rambla d'El Cárcabo, afluent del riu Segura pel seu marge dret. La morfologia de la conca és notablement acarcavada; destaca com a punt singular el tall que les aigües han produït en la cresteria rocosa denominada Alto de la Higuera. Esta presenta uns farallons verticals que han sigut perforats, la qual cosa ha causat una sèrie de cascades. La presa se situa en la tancada d'esta vall formada pels esmentats farallons.

La presa es troba a un quilòmetre escàs de la desembocadura de la rambla en el riu Segura, aigües amunt de la població de Cieza.

La intersecció de l'eix de la presa amb el llit del riu es produïx en el punt de coordenades geogràfiques següents, referides al meridià de Greenwich en les coordenades geogràfiques i al fus 30 en les UTM:

Latitude 1º 31´29" Aquest

Longitude 38º 13' 21" Nord

Sistema de Referència ETRS89. Fus= 30
X=629.002
Y=4.231.400


Accessos a la presa i embassament

A la presa s'accedix des de Múrcia per l'autovia A-30 fins a la població de Cieza. Des de l’esmentada localitat partix la carretera C-330, on recorreguts uns 3 km partix una altra carretera, propietat de la Confederació Hidrogràfica del Segura que connecta amb la MU-552 passant per la coronació de la presa d'Alfons XIII.
Des d'esta carretera propietat de la C.H. Segura, i després de recórrer una miqueta més de 9 km, passat una desviació cap a Almadenes i abans d'arribar a la presa d'Alfons XIII, partix un camí forestal pavimentat que amb acceptable perfil longitudinal i traçat en planta, arriba a l'estrep esquerre de la presa, després de recórrer entorn de 2 km.
Este camí discorre pel marge esquerre fins a la coronació. Posseïx una calçada formada per llast artificial i doble tractament superficial, amb una amplària de 5,00 m, i dotada de cuneta revestida de formigó.


També pot accedir-se des de la població de Calasparra a través de la carretera MU-552, que connecta l’esmentada població amb Mula. D'esta carretera partix la via propietat de la C.H. Segura (ja esmentada en l'altre accés) que després de passar per la coronació de la presa d'Alfons XII arriba al camí forestal pavimentat que arriba a l'estrep esquerre de la presa

L'emplaçament de l'embassament pot veure's en el següent mapa:


Següent Tornar