Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Cenajo

Embassaments

Embassament del Cenajo

Antecedents.

Els primers estudis sobre la viabilitat d'un embassament en eixe emplaçament daten de finals del segle XIX. Després d'una llarga successió d'estudis i projectes, les obres principals de la presa van ser adjudicades a l'empresa constructora Construcciones Civiles, SA, qui les va executar entre els anys 1947 i 1960.

Foto Embassaments del Cenajo
Embassaments del Cenajo

Els antecedents històrics de presa del Cenajo es remunten fins a finals del segle XIX. Durant la dècada de 1870 van tindre lloc una sèrie d'importants avingudes; arran d'estos esdeveniments, al març de 1885 es va celebrar a Múrcia el Congrés contra les inundacions de la regió de llevant, del qual va sorgir l'elaboració d'un ampli pla titulat Projecte d'obres de defensa contra les inundacions en la vall del riu Segura, datat l'any 1886.

El 25 d'abril de 1902 es va aprovar el Pla Nacional d'Obres Hidràuliques, la vigència del qual va arribar fins a 1926, any en què es va crear la Confederació Sindical Hidrogràfica del Segura. A partir d'este moment es van iniciar una nova sèrie d'estudis que comprenien tota la Conca del Segura, com l'Ordenació General dels Rius i les Obres de Defensa i Regulació. Estos treballs van culminar en 1928 amb la redacció de l'Avantprojecte del pantà del Cenajo, l'autor del qual va ser l'enginyer de camins D. Pablo Quílez Araqué.

L'any 1933 es va redactar el Pla Nacional d'Obres Hidràuliques, en el qual estaven inclosos els projectes dels plans precursors de les obres base de defenses i embassaments i, entre ells, el Projecte de construcció del pantà del Cenajo..

Al gener de 1942 la Direcció General d'Obres Hidràuliques va aprovar el denominat Projecte general del pantà del Cenajo,

El conjunt de les obres de la presa va definir-se en fases successives en diferents projectes:

  • Projecte reformat del camí a peu de presa i passarel•la de servici
  • Projecte reformat de galeria de desviació i projecte de desaiguament de fons i atalls
  • Projecte del sobreeixidor de superfície i de les preses d'aigua
  • Projecte d'edificacions auxiliars i abastiment d'aigües
  • Projecte de presa de gravetat de 84 m d'altura

Este Projecte General contemplava una presa de gravetat els usos principals de la qual serien el reg i la producció d'energia elèctrica.

Estes característiques dels òrgans de la presa serien posteriorment modificades tal com s'especifica en els apartats següents..

L'aprovació del Projecte General de la presa del Cenajo contenia la prescripció de redactar un Projecte de replantejament abans de procedir a la subhasta de les obres. En conseqüència, es va redactar el Projecte de replantejament previ de la presa de 84,00 metres d'altura i del sobreeixidor de superfície i preses d'aigua del pantà del Cenajo, terme municipal de Moratalla (Múrcia), ,

Foto Embalse del Cenajo
Embassaments del Cenajo

Les obres van donar començament l'any 1947; durant el seu desenvolupament va ser necessària la redacció d'altres huit Projectes Reformats, redactats entre els anys 1953 i 1960, per arreplegar els canvis i incidències que se van anar presentant.

Les obres principals de la presa van començar en el mes de març de 1947 amb un termini d'execució inicial de set anys. Este termini es va ampliar fins a sis vegades, després de la concessió de les corresponents pròrrogues, i va finalitzar definitivament el 31 de desembre de 1960.

Foto Embalse del Cenajo
Embassaments del Cenajo

L'Acta de Recepció Provisional de les obres es va firmar el dia 29 de juny de 1962. La inauguració oficial de la presa va tindre lloc un any més tard, el 6 de juny de 1963, i es va firmar l'Acta de Recepció Definitiva al mes següent.

abans següent tornar