Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Mayés

Embassaments

Embassament del Mayés

Antecedents.

La presa del Mayés es va començar a construir el dia vint-i-tres de juny de l'any mil nou-cents setanta-cinc, i se’n va efectuar la Recepció Provisional el dia cinc de novembre de mil nou-cents huitanta-u.

Foto Embalse del Mayés
Embassament del Mayés

Les obres van ser totalment finançades per l'Estat, que en l'actualitat percep tarifes de reg per posar a disposició de l'abastiment als usuaris del Canal Postransvasament del Marge Dret del Segura. En estes tarifes està inclosa l'amortització corresponent a l'explotació.

L'Acta de Comprovació del Replantejament es va aprovar en data 19 de setembre de 1975 i com a conseqüència, en formular-se unes consideracions respecte de les obres, al juliol de 1977 va ser redactat un “Document addicional per modificació Número 1”. Estes consideracions versaven sobre la necessitat d’executar una sèrie d'obres relatives a l'emplaçament de la central d'elevació, a la canonada d'impulsió i al traçat general del canal. Implicaven addicionalment una sèrie d'obres relatives al depòsit de regulació, concretament a la ràpida d'arribada, les casetes de protecció de les vàlvules de presa, desaiguament de fons i doll buit i la variant del camí de servici sobre la coronació del depòsit.

Foto Embalse del Mayés
Embassament del Mayés

Acabades les obres dins del termini vigent es va procedir a la “Recepció provisional” el dia 5 de novembre de 1981. En l'expedient desenvolupat estan incloses les obres següents:

-Obres de presa i accés a la central d'elevació d'Ojós.

-Impulsió d'Ojós.

-Canonada d'Impulsió d'Ojós.

-Canal del Marge Dret del Segura.

-Presa del Mayés.

Al desembre de 1979 es va redactar el “Projecte de ràpida d'arribada al depòsit de regulació del Mayés. Canal del marge dret del Segura. Impulsió d'Ojós. (MU/Ricote)”. Acabades les obres dins del termini vigent, es va procedir a la Recepció Provisional el dia 5 de novembre de 1981.

Foto Embalse del Mayés
Embassament del Mayés

Al setembre de 1980 es va redactar el “Projecte de construcció de comportes en el sobreeixidor de la presa del Mayés. Canal del marge dret del Segura. (MU/Ricote)”. Acabades les obres dins del termini vigent es va procedir a la Recepció Provisional el dia 10 de febrer de 1983.

Al setembre de 1982 es va redactar el “Projecte de consolidació i control de l'estrep del marge esquerre de l'embassament del Mayés (MU/Ojós)” com a conseqüència de les filtracions aparegudes als voltants del canal de descàrrega (relacionades amb una determinada altura de l'embassament). El temor a un increment de estes filtracions no permetia aconseguir la màxima altura útil. Les obres van consistir en:

Installació de sis piezòmetres en la coronació i en el talús d'aigües avall amb la profunditat suficient per a arribar al terreny ferm, per a poder conéixer així les variacions del nivell piezomètric aigües avall de la presa a la zona en qüestió.

Realització d'injeccions de lletada de ciment a molt baixa pressió en la zones presumiblement afectades.

Les obres van donar començament amb data 23 de desembre de 1983, i van ser rebudes provisionalment el dia 6 de març de 1985.

abans següent tornar