Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Taibilla. Presa de Toma

Embassaments

Embassament del Azud de Toma del Taibilla

Marc territorial.

Característiques físiques de la conca.

La superfície de la conca és de 370,27 Km². L'altitud màxima de la conca és de 1.487 m. La precipitació anual mitjana benvolguda és de 366 mm. L'aportació mitja anual és de 56,3 Hm³ (entre els anys 1931-2002) i de 32,4 Hm³, en els últims 3 anys); l'avinguda de projecte és de 432,46 m³/s (per a T=500 anys).

Vista del parament d'aigües baix de la presa

Vista del parament d'aigües baix de la presa

Atenent al mapa digital a escala 1:50.000 editat pel ministeri d'agricultura, s'han agrupat els diferents cultius i masses forestals per a la determinació del tipus de coberta vegetal. Els tipus de vegetació de la conca del Taibilla són:

  • Guaret i herbacis de secà
  • Boscos (forestals)
  • Cultius llenyosos
  • Horts
  • Montes amb pastures. Matollars
  • Pasturatges. Prats naturals

pujar

Geologia.

La informació sobre els materials, inclosa en els projectes de construcció de la presa, fa referència als resultats obtinguts durant la construcció de la presa.

Per a completar aquesta informació aportada pels projectes d'execució i reformat, s'ha contat amb la informació dels documents editats per el Instituto Geominero de España (IGME).

L'embassament queda situat dins de la Zona Prebética, en l'àmbit més septentrional de les Serralades Béticas. Constitueix un cos fonamentalment autòcton.

La Zona Prebética es pot considerar sota dos aspectes: el sedimentari i l'estructural, i dins del mateix podem distingir dos dominis tectosedimentarios: el Prebético Extern i el Prebético Intern (l'intern cap a mar endins i l'extern cap a l'altiplà). Dins del Prebético Intern podem distingir el Prebético meridional que es correspondria amb la part més meridional del Prebético intern. En aquest domini s'integraria la tancada de la presa.

Mapa geològic regional

Mapa geològic regional

Generalment, el Prebético Intern posseeix unisca cobertera cretácica, encara que en unes altres, aquesta es troba desmantellada quedant aflorant el Juràsic i permetent l'aparició de grans aqüífers, com és el cas de les Unitats Hidrogeològiques de Taibilla i Revolcadores-Serrata, afectades per la conca de la Presa en la seua zona sud-oest. En altres casos, el mantell cretaci no es troba desmantellat, encara que el seu contingut calcari pot formar aqüífers (cas de la Unitat Hidrogeològica de la Sierra Segura-Cazorla).

Dins del Prebético es poden associar quatre subzones associades a diferents estils tectònics. D'aquestes quatre subzones, al Prebético Intern li correspon la Subzona I, associat a Grans Plecs i eventualment Plegues-falla, açò coincideix amb el domini tecte-sedimentari associat, que posseeix unes àmplies coberteras mesozoiques i terciàries.

La zona de la tancada de la presa de Taibilla es troba integrada en aquest mantell, no obstant això, immediatament aigualeixes baix de la mateixa, la llera del Taibilla s'endinsa en les unitats calcàries del paleógeno fins a arribar a la presa de Taibilla (Presa).

Vista del parament d'aigües baix de la presa

Vista del parament d'aigües baix de la presa

pujar

Sismologia.

La presa de Taibilla(Presa) es troba una zona de mitjana sismicitat al tenir una acceleració de bàsica de 0,05 g. Atenent a la Guia Tècnica de Seguretat de Preses “Estudis Geològics-Geotècnics i de Prospecció de Materials” i tenint en compte el factor del terreny (utilitzant la instrucció sismoresistent NCSE-2002 i per analogia amb la instrucció antiga), es considera una acceleració de càlcul per al terratrèmol de Projecte de 0,6 g, a l'estar la presa classificada com B no és necessària la seua comprovació enfront del terratrèmol extrem.

pujar

abans següent tornar