Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > SAIH > Informática

SAIH

SAIH-Segura-Infraestructura

Subsistema informàtic

El Sistema d'Adquisició, Supervisió i Control de Dades (SCADA), del SAIH Segura va ser desenvolupat a mida, en llenguatge de programació Fortran i sota el sistema operatiu Open VMS. La Base de Dades seleccionada va ser RDB de Digital (ara Oracle), l'entorn gràfic GKS (Graphics Kernel System) i el format de pantalles Dec Forms. Este Programari va començar a funcionar davall un MicroVax 6000-510 de Digital, posteriorment en un Alpha Server 1200 de Digitalment i actualment un Alpha Server DS25. El Servidor actual del SAIH està connectat a una xarxa d'Àrea Local Ethernet commutada a un Gigabit, d'estructura en arbre que recorre longitudinalment i transversal les cinc plantes de l'edifici de la Confederació Hidrogràfica del Segura. Els Usuaris amb ordinadors personals en entorn Windows, accedixen al sistema SAIH a través de la xarxa connectant-se al servidor SAIH amb un programari d'emulació de terminal-X, denominat Excursión. Altres usuaris més especialitzats, disposen d'estacions de treball VaxStation 4000-VLC que es connecten al servidor SAIH via Decnet.

Des de la seua posada en servici, tant el maquinari com el Programari han suportat evolucions. Els criteris fonamentals adoptats en estes evolucions han sigut la consolidació de l'estabilitat d'ambdós: maquinari i programari, l'expansió interna en la CHS per al seu ús pel nombre més gran d'usuaris i la diferenciació entre el "nucli informàtic del SAIH" i les distintes aplicacions informàtiques pràctiques directament o indirectament integrades amb la base de dades proporcionades pel SCADA.

Esquema funcional SAIH

Esquema funcional SAIH

L'Esquema Funcional del SAIH representa el "nucli informàtic". En les pàgines següents, es descriuen i presenten algunes de les aplicacions informàtiques i utilitats que directament o indirectament estan interrelacionades amb el SAIH, desenvolupades íntegrament per personal SAIH. Estes aplicacions, juntament amb el SCADA, constituïxen una ferramenta potent de gestió i integració d'informació hidrològica, fins i tot procedent de distintes fonts, formats i continguts.


abans següent tornar