Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Sequeres > Escasez y sequías. Cuenca piloto

Escassesa i sequias. Cuenca pilot

La Conca Hidrogràfica del Segura ha estat designada a proposta de la Direcció general de l'Aigua del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, com Conca Pilot per al desenvolupament d'indicadors de sequera, dins del marc del Grup d'Experts en Escassesa d'Aigua i Sequeres, grup creat en 2006 en el seno de l'Estratègia Comuna per a la Implementació de la Directiva Marc de l'Aigua i l'objectiu de la qual és el desenvolupament de la Directiva Marc de l'Aigua en matèria d'Escassesa d'Aigua i Sequeres.

Segura. Cuenca pilot.

La Confederació Hidrogràfica del Segura, com organisme competent en matèria d'aigües en l'àmbit de la Conca Hidrogràfica, per mitjà de l'Oficina de Planificació Hidrològica, és l'encarregada de portar a terme les tasques que es deriven del paper de la Conca com Conca Pilot en el desenvolupament d'indicadors de sequera, i per a això compte amb la col·laboració del Departament d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids de la UPCT mitjançant la celebració d'un conveni de col·laboració entre ambdues entitats.

Addicionalment, els resultats dels treballs a desenvolupar en el marc del conveni seran igualment determinants per a la consecució d'altres objectius que es marquen dins de les comeses del Grup d'Experts en Escassesa d'Aigua i Sequeres.

Campo de cereal en Bonete (Albacete)

Camp de cereal en Bonete (Albacete)

Alguns d'aquests objectius són el suport al desenvolupament de mapes de riscos de sequera, l'intercanvi de coneixement per a la seua gestió en els Plans Hidrològics de Cuenca, que en l'actualitat es troben en la seua fase final de redacció, o el suport al desenvolupament de la integració dels aspectes relatius a l'escassesa d'aigua i sequeres dins del Sistema d'Informació de l'Aigua per a Europa, entre uns altres.

Per a la consecució d'aquests objectius, la informació obtinguda en la Conca Hidrogràfica del Segura com Conca Pilot, a causa de la seua àmplia experiència en la gestió d'extensos períodes de sequera, tindrà un paper fonamental.

pujar

Reunions del Grup Europeu d'Experts en Escassesa d'Aigua i Sequera.

Reunions
Fecha Ubicació Ordre del dia Presentació de la CHS Resultats de la reunió
17/02/2010 Madrid Documento ZIP Documento PDF Documento PDF
30/09/2010 Helsinki Documento PDF Documento PDF Documento PDF
28/02/2011 La Haya Documento PDF Documento PDF Documento PDF
31/03/2011 y 01/04/2011 Budapest Documento PDF Documento PDF Documento PDF
20/06/2011 y 21/06/2011 Londres Documento PDF Documento PDF Documento PDF
13/10/2011 y 14/10/2011 Venecia Documento PDF Documento PDF Documento PDF
26/04/2012 y 27/04/2012 Bruselas Documento PDF Documento PDF Documento PDF
12/09/2012 y 14/09/2012 Atenas Documento PDF Documento PDF Documento PDF
04/12/2012 y 05/12/2012 Bratislava Documento PDF Documento PDF Documento PDF

pujar

Reunió del grup d'experts (*WMO/*UNISDR) en índexs agrícoles de sequera (Murcia 2-4 juny 2010).

Durant els dies 2, 3 i 4 de juny de 2010, s'ha celebrat a Múrcia una reunió internacional d'experts sobre índexs de sequera agronómica afavorida per l'Organització Meteorològica Mundial (*WMO) i emmarcada en l'estratègia internacional de reducció de desastres de les Nacions Unides (*UNISDR). Aquesta reunió és continuació del taller sobre Sistemes d'Alerta Primerenca celebrat en Lincoln al desembre del passat any.

En aquesta reunió, organitzada per la Confederació Hidrogràfica del Segura representada per l'Oficina de Planificació Hidrològica, s'han avaluat els diferents indicadors de sequera agronómica que s'estan utilitzant al voltant del món a fi d'avançar en la determinació d'un indicador de sequera agronómica que siga internacionalment reconegut.

Embassament de Algeciras (Alhama de Murcia)

Embassament de Algeciras (Alhama de Murcia)

pujar

Conferència Internacional sobre Escassesa d'Aigua i Sequera.
El camí cap a l'adaptació al canvi climàtic (Madrid 18-19 febrer 2010).

En relació amb aquests treballs, l'Oficina de Confederació Hidrogràfica del Segura ha participat en la Conferència Internacional sobre Escassesa d'Aigua i Sequera.El camí cap a l'adaptació al canvi climàtic celebrada a Madrid els dies 18 i 19 de febrer de 2010 a Madrid, amb una ponència titulada "Mesures legals per a plantar cara a la sequera" presentada pel cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica.

Anar a la pàgina oficial de la conferència

pujar

Documentació i enllaços d'interès sobre escassesa d'aigua i sequeres.

pujar