Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Planificació > Llibre blanc de l'aigua

LLIBRE BLANC DE L'AIGUA

El llibre blanc va ser redactat pel MIMEN l'any 2000 amb l'objectiu d'aconseguir un millor coneixement dels problemes de l'aigua a Espanya, i una vegada descrita la situació en eixe moment, estimar l'evolució previsible i l'establiment d'opcions i prioritats en l'ús de l'aigua i servir de suport a la redacció dels plans hidrològics de conca.