Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Planificació > Pla Hidrològic Nacional > Text complet

Text complet

(*) Modificat per la Llei 11/2005 de 22 de juny i pel R.D.Llei 2/2004 de 18 de juny de Modificació del Pla Hidrològic Nacional.

Volum 1

DELIMITACIÓ I ASSIGNACIÓ DE RECURSOS EN AQÜÍFERS COMPARTITS (3,3 MB)

Volum 2

ANÀLISI D'ANTECEDENTS I TRANSFERÈNCIES PLANTEJADES (4,2 MB)

Volum 3

ANÀLISI DELS SISTEMES HIDRÀULICS (4,4 MB)

Volum 4

ANÀLISIS AMBIENTALS (2,6 MB)

Volum 5

ANÀLISIS ECONÒMIQUES (5 MB)

Annexos:

Tots els continguts estan en format PDF.

tornar