Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > utilidades > Accesibilitat

NOTA SOBRE ACCESSIBILITAT

La Confederació Hidrogràfica del Segura ha pretés amb aquest portal oferir a ciutadans i institucions un punt de trobada en què la informació siga accessible per tots sense cap tipus de limitació o discriminació deguda a raons tecnològiques o de discapacitat d'algun tipus.

Per tal d'aconseguir aquest nivell d'accessibilitat, les pàgines d'aquest portal complixen les recomanacions d'accessibilitat WAI (Web Accessibility Initiative) en el seu nivell Doble-A dels estàndards establerts del consorci World Wide Web Consortium (W3C). Aquestes pautes conformen un estàndard de fet en matèria d'accessibilitat a les pàgines web.

WAI establix tres nivells de verificació o adequació que són: nivell 1 (A), nivell 2 (AA) i el nivell 3 (AAA). Els llocs web dels organismes pertanyents a l'Administració General de l'Estat han de complir amb els dos primers nivells d'adequació (AA); d'aquesta manera, es pot assegurar que la major part dels usuaris podran accedir a la informació publicada.

Technosite Certificación WCAG-WAI AA

A fi de garantir els anomenats nivells d'accessibilitat, la Confederació Hidrogràfica del Segura va sol·licitar la realització d'un informe d'accessibilitat a l'empresa Technosite pertanyent al grup empresarial de la Fundació ONCE. En l'anomenat informe de data 10 de gener del 2008 se certifica que “El lloc web de la Confederació Hidrogràfica del Segura, (https://www.chsegura.es), satisfà el nivell de conformitat establert en les Pautes d'accessibilitat al contingut de la Web 1.0 de la Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium, en el seu nivell Doble A.”

Açò significa que les nostres pàgines poden ser consultades per la major part dels possibles usuaris, com per exemple, per invidents i altres deficients visuals, persones amb minusvalideses físiques que impedixen l'ús de ratolins o teclats estàndard o usuaris que no disposen de connexions ràpides a Internet.

A més, i ja que en la pàgina s'oferixen continguts en format PDF que poden presentar pel seu origen algun problema d'accessibilitat, la Confederació Hidrogràfica del Segura es compromet a convertir aquests continguts d'una forma accessible als usuaris que ho necessiten.

Per tal de facilitar l'ús d'aquest portal per part de persones amb problemes per a utilitzar el ratolí, es disposa de tecles d'accés ràpid que li porten a zones determinades de la pàgina:

    <Alt + 0> : Establix el focus en la zona "Inici" del menú principal.

    <Alt + 1> : Establix el focus en la zona "Sobre la CHS" del menú principal.

    <Alt + 2> : Establix el focus en la zona "Informació" del menú principal.

    <Alt + 3> : Establix el focus en la zona "Planificació" del menú principal.

    <Alt + 4> : Establix el focus en la zona "Servicis" del menú principal.

    <Alt + Q> : Establix el focus en el buscador.

Si vosté disposa d'un navegador de la família Mozilla, antepose la tecla a les combinacions de tecles anteriors.

Els moviments per la pàgina es realitzen amb el tabulador i es confirmen amb la tecla .

El portal de la Confederació Hidrogràfica del Segura ha estat realitzat utilitzant XHTML 1.0 i fulls d'estil en cascada CSS 2, la subjecció del qual als estàndards ha estat validada utilitzant diversos productes disponibles per a aquest fi. S'ha comprovat la correcta visualització d'aquest lloc web en diferents versions dels principals navegadors i en diferents plataformes. Els resultats d'aquestes proves han estat satisfactoris. No obstant això, si vosté troba algun problema d'accessibilitat o vol fer algun comentari o suggeriment sobre aquesta matèria, no dubte a posar-se en contacte amb nosaltres en webmaster@chsegura.es

CERTIFICACIÓN DE ACCESIBILIDAD

Con fecha 10 de enero de 2008 se realizó la primera auditoría de la parte pública del portal web de la Confederación Hidrográfica del Segura, en su sitio https://www.chsegura.es Technosite, empresa perteneciente a la Fundación ONCE, acreditó que el resultado de la auditoría satisfizo los requisitos de accesibilidad de Nivel Sello acreditativo que cumple con la pauta doble-A de accesibilidad Doble-A de las directrices de accesibilidad para el contenido web 1.0 del W3C-WAI.

Tras la primera auditoría y una posterior revisión, con el objetivo de certificar a nivel Doble A el sitio web público de Confederación Hidrográfica del Segura, Technosite ha certificado, con fecha 3 de julio de 2013 que dicho sitio web cumple con el nivel Doble A según las Pautas de Accesibilidad al Contenido de la Web 1.0 de la Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium. Esta certificación es reconocida a través del sello de accesibilidad de Technosite, correspondiente al nivel Doble A y del sello Euracert Doble A (http://www.technosite.es/auditoriaycertificacion.asp).

El sello se atribuye durante un período de 2 años, a partir de la última fecha de certificación. Technosite realizará evaluaciones periódicas de la accesibilidad del sitio web público de Confederación Hidrográfica del Segura, siendo éstas automáticas, cada tres meses, y manuales, cada seis, comprobando que el estado de la accesibilidad del sitio web es conforme al sello. En caso contrario, Technosite podrá revocar el sello que acredita dicho cumplimiento.

Certificación Euracert eAccessibility AA

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS

EXCLUSIONES

En la certificación actual del sitio web público de Confederación Hidrográfica del Segura se excluyen las siguientes áreas o elementos:

  • Documentos PDF
  • Elementos multimedia

COMPROMISO

Los responsables del sitio web se comprometen a que los documentos PDF generados a partir de la certificación sean accesibles, así como elementos multimedia, que igualmente se incluyan a partir de la certificación del sitio web.

Los elementos multimedia tendrán una alternativa en página HTML, con una transcripción del contenido de los mismos.